Bảo Hiểm Vật chất xe

MIC chịu trách nhiệm bồi thường cho Chủ xe những thiệt hại vật chất do thiên tai, tai nạn bất ngờ, không lường trước được trong những trường hợp sau: Đâm va (bao gồm cả va chạm với vật thể khác ngoài xe cơ giới), lật, đổ, chìm, rơi toàn bộ xe, bị các vật thể khác rơi vào;

  • Hỏa hoạn, Cháy, nổ:
  • Những tai họa bất khả kháng do thiên nhiên
  • Mất cắp, mất cướp toàn bộ xe…

Bảo hiểm cháy nổ bắt buộc

Ngày nay, nguy cơ hỏa hoạn, cháy nổ luôn đe dọa đến tài sản, máy móc, hàng hóa nhà cửa, các công trình kiến trúc xây dựng…Quí khách hàng sẽ bị tổn thất rất lớn và khó lường trước được sự tổn thất khi rủi ro xảy ra. Sản phẩm bảo hiểm cháy nổ bắt buộc là sản phẩm hữu hiệu nhất trước những rủi ro có thể xảy ra. Bảo hiểm cháy nổ bắt buộc là sản phẩm bảo hiểm bắt buộc theo Nghị định 23/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 02 năm 2018 đối với các cơ quan, tổ chức và cá nhân có cơ sở nguy hiểm về cháy nổ.Ngoài ra chúng tôi còn mở rộng nhiều rủi ro khác:


Bảo hiểm tai nạn con người

Phạm vi bảo hiểm cho cán bộ, công nhân bị rủi ro trong các trường hợp sau:

  • Tử vong do tai nạn;
  • Thương tật toàn bộ vĩnh viễn do tai nạn;
  • Thương tật bộ phận vĩnh viễn do tai nạn;
  • Chi phí y tế do tai nạn.